Enqûetes

ENQÛETES

Op deze pagina krijgt u toegang tot de verschillende vragenlijsten. Deze vragen kunnen volledig worden aangepast aan de situatie en wensen binnen uw bedrijf.


De gegevens die wij middels deze enqûetes verzamelen zullen worden op genomen in het uiteindelijke Dashboard.


Het Dashboard zoals in het voorbeeld bevat ook andere informatie om zodoende een totaal beeld te geven van de situatie op veiligheidsgebied binnen uw bedrijf. Verdere toelichting hierover krijgt u bij het voorbeeld Dashboard.

Brain Based Safety beoogt veiligheid in organisaties te bevorderen middels veilig gedrag. Het is gebaseerd op recente kennis van het brein. Het verklaart hoe veilig gedrag ontstaat, waarom we dingen doen of laten en hoe dit wordt beinvloed. De kernboodschap is dat de basis van veilig gedrag aangeboren is.