De enqûetes

Op deze pagina krijgt u toegang tot de verschillende vragenlijsten. Deze vragen kunnen volledig worden aangepast aan de situatie en wensen binnen uw berijf.


De gegevens die wij middels deze enqûetes verzamelen zullen worden op genomen in het uiteindelijke Dashboard.


Het Dashboard zoals in het voorbeeld bevat ook andere informatie om zodoende een totaal beeld te geven van de situatie op veiligheidsgebied binnen uw bedrijf. Verdere toelichting hierover krijgt u bij het voorbeeld Dashboard.

Na afloop van een bezoek aan de werklocatie kunt u hier uw indrukken achterlaten.


De data worden verwerkt in de maandelijkse VeiligheidsIndex en benut om deze index verder te optimaliseren.