Aanpak

Coaching betekent het onderzoeken van een vraagstelling, het in kaart brengen van een thematiek. Het is reflecteren op en filosoferen over de manier waarop de wereld bekeken wordt. Wat zijn dominante denkbeelden, welke waardes komen steeds terug? Wat maakt een thematiek interessant?

Coaching gaat dus niet over probleemoplossing, maar eerder over de probleemconstructie. Hoe meer inzicht hierin ontstaat, hoe meer andere manieren van kijken mogelijk zijn, hoe meer nieuw licht er op dezelfde thematiek schijnt. Een oplossing, een andere aanpak komt dan vanzelf. Daar kan geen advies van een ander tegen op.
Daar waar de adviseur vanuit een expertmodel handelt, zo handelt de coach vanuit een reflectiemodel. Het vrijmaken van de eigen kennis is immers op termijn veel waardevoller dan het implementeren van de kennis van een ander.
De activiteiten bestaan meestal gesprekken op kantoor Daalmans en soms bij de klant.

Coaching in een kleine groep

Een bijzondere vorm bestaat uit groepsgewijze coaching van beroepsgenoten uit verschillende organisaties. Door de groep krijgt deze vorm van coaching ook een intervisiekarakter. Naast dat jij zelf casussen inbrengt, reageer je ook op de inbreng van anderen. Dit geeft duidelijk een extra dimensie, omdat de thematiek actueel gaat leven tijdens de sessie. Het "veld" wordt voelbaar en is een belangrijke informatiebron in het creren van inzicht en het bepalen van richting. Naast het individuele proces van de inbrenger, zal er dus ook stil gestaan worden bij wat er in de kamer gebeurde. Verrassend en verrassend leerzaam voor iedereen.