Home

HOME

Welkom bij BrainBasedSafety


Deze website geeft u een beeld van een veiligheidsdashboard. Dit DASHBOARD is gemaakt voor een bouwbedrijf. Verschillende gegevens met betrekking tot veiligheid zijn hierin opgenomen.


De data zijn zowel feitelijke gegevens over het aantal (bijna) ongevallen en meldingen als ook een scan van de beleving die medewerkers hebben over de verschillende gebieden waarin het bedrijf actief is.  Dit laatste wordt gemeten middels ENQÛETES die online ingevuld kunnen worden. Alles kan voor uw bedrijf op maat worden gemaakt.
Meer over BrainBasedSafety kunt u vinden op onze website:

Brain Based Safety beoogt veiligheid in organisaties te bevorderen middels veilig gedrag. Het is gebaseerd op recente kennis van het brein. Het verklaart hoe veilig gedrag ontstaat, waarom we dingen doen of laten en hoe dit wordt beinvloed. De kernboodschap is dat de basis van veilig gedrag aangeboren is.