Home

Welkom bij BrainBasedSafety


Deze website geeft u een beeld van een veiligheids dashboard. Dit dashboard is gemaakt voor een bouwbedrijf. Verschillende gegevens met betrekking tot veiligheid zijn hierin opgenomen.


De data zijn zowel feitelijke gegevens over het aantal (bijna) ongevallen en meldingen als ook een scan van de beleving die medewerkers hebben over de verschillende gebieden waarin het bedrijf actief is.  Dit laatste wordt gemeten middels vragenlijsten die online ingevuld worden. Alles kan voor uw bedrijf op maat worden gemaakt.

Welcome to BrainBasedSafety


This website gives you an image of a safety dashboard. This dashboard is made for a construction company. Various data regarding safety are included.


The data is both factual data on the number of (near) accidents and reports as well as a scan of the experience that employees have of the various areas in which the company is active. This is measured using questionnaires that are filled in online. Everything can be tailor-made for your company.