Visie op veiligheid

Niemand wil op voorhand tekenen voor een opdracht waarmee men gewond kan raken. Vanuit die logica zou je verwachten dat iedereen op de meest veilige manier zijn werk doet. Jij wordt immers hetzelfde betaald of je nu veilig werkt of niet. Toch gebeuren er vele ongelukken tijdens het werken voor een baas. Dat tekent het curieuze gedrag van de mens. Zelfs al wil de baas dat je veilig werkt omdat dit het beste voor je is, dan nog doe je het om onbegrijpelijke redenen soms niet.

Of zijn die redenen wel begrijpelijk? Naarmate we ons meer verdiepen in de psychologie van de mens, kunnen we redenen vinden die tenminste een beetje verklaren waarom we ons onveilig gedragen. Allereerst hebben onze voorouders het niet overleefd door nooit risico's te nemen, maar juist door in gepaste mate risicovol gedrag te vertonen. Het nemen van risico's zit dus in onze genen en dat is lastig in een samenleving die geen begrip meer heeft voor ongevallen. Een andere belangrijke reden is dat we ronduit slecht zijn in het inschatten van risico's. Bovendien overschat bijna iedereen de mate van veiligheid van het eigen gedrag. Ons veiligheidszelfbeeld is belabberd.

 

Over dit thema hebben we een boek uitgegeven en onderhouden we een andere website. Leest u verder op: www.brainbasedsafety.nl