Visie op teamontwikkeling

Het stimuleren van ontwikkeling

Naast de managementstructuur vormen de teams een cruciaal onderdeel van een goed functionerende organisatie. Een goed team is veel meer dan een cluster van soortgelijke collegaŽs. De interactie en wederzijdse stimulering leveren een dynamiek op die leden afzonderlijk nooit zouden kunnen creëren.
Een goed team is gerijpt. Er is een duidelijke macht- en gezagstructuur waarbinnen de doelen en de grenzen van het gedrag zijn aangegeven, waardoor er veiligheid en duidelijkheid is. Een gerijpt team betekent ook dat ieder lid zijn eigen plaats gevonden heeft, dat men elkaar kan steunen en aanspreken op een wijze die voor iedereen als respectvol wordt ervaren.
Als er minder uit een team komt dan op grond van de individuele kwaliteit verwacht mag worden, als er gemopperd wordt in kleine groepjes, als er iemand wordt uitgestoten als de schuldige of als men zich collectief onveilig voelt en het team mijdt, dan zijn dat elk voor zich signalen dat het team niet optimaal functioneert.

Uiteraard ontwikkelen teams zich zelf, al kan een teamleider dit proces willen versnellen, bijvoorbeeld omdat de doorlooptijd van de activiteit kort is of het belang extreem groot.
Soms kan een team ook gevangen zitten in zijn eigen cirkel, waardoor men ondanks goede wil toch steeds weer vervalt in oud en ineffectief gedrag. Een team kan zo een remmende factor worden, omdat de leden elkaar als het ware gevangen houden in een verstikkend gedragspatroon.
In zoŽn geval kan het zinvol zijn iemand van buiten het team de rol te geven om teamprocessen te benoemen en handreikingen te geven die deze kunnen veranderen.