Aanpak

De functionaliteit van een team hangt allereerst af van de inbedding in de organisatie. Is het doel duidelijk, zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder en zijn de werkprocessen van het team goed geļntegreerd binnen de totale organisatie?  Indien dit het geval is, kan de aandacht zich richten op het team zelf.

De rol van de leider is van belang. Teamontwikkeling zal zich in eerste instantie dan ook richten op deze rol. Het doel is een gezonde gezagsverhouding tussen de leidinggevende en de teamleden te realiseren.
Lijkt die aanwezig, dan wordt gewerkt aan de onderlinge verhoudingen. Het optreden van rolflexibiliteit, als leden zich vrij voelen om van rol of onderlinge positie te wisselen, is een teken dat de verhoudingen goed zijn.

foto outdoor activiteit

Sessies teamontwikkeling kunnen bestaan uit praatsessies maar ook uit doe-activiteiten binnen en buiten, waarbij onderling gedrag is vereist en dit gedrag uitgangspunt is voor verdere reflectie.
In dit kader wordt ook wel samengewerkt met een outdoorbureau.