Aanpak

Een veranderingsvraagstuk leent zich bij uitstek voor een projectmatige aanpak. De logische aanpak lijkt dan ook om reguliere projectmanagement technieken toe te passen. Helaas, gedrag in organisaties is onderhevig aan andere wetmatigheden waardoor de gebruikelijke projectaanpak niet werkt. Een mens laat zich niet voorschrijven hoe gedacht en gehandeld moet worden. Een mindset is be´nvloedbaar maar niet te managen. Mensen kunnen wel geleid en vooral verleid worden om nieuwe mentale modellen te omarmen. Taal en communicatie spelen hierin een essentiŰle rol.

Werken met Daalmans op dit vlak betekent dat de top zal worden uitgenodigd om aan de hand van concreet gedrag uitgangspunten van een gewenste mindset te verwoorden. Deze uitgangspunten worden in andere gremia vertaald in gedrag dat hieruit behoort voort te vloeien.
Vervolgens zal er een feedback offensief op gang worden gebracht waarin mensen met elkaar praten over actueel gedrag tegen de achtergrond van de gewenste mindset. Dit kan zowel in aparte sessies, als in het reguliere overleg.
Parallel hieraan kan een corporate communicatiestrategie worden opgezet om middels priming (onbewuste be´nvloeding) gericht bepaald gedrag op te roepen.

Van Daalmans mag worden verwacht dat zij het proces superviseren en begeleiden en daarnaast verander- en communicatie-expertise aandragen. Hier is een mix van vele werkvormen gebruikelijk, zoals een belevingsonderzoek, begeleiding van een veranderteam, grote groep interventies, al dan niet in combinatie met coaching van individuen en teams.